Facebook Blog Twitter Flickr 10:10 Global

Esimerkkejä

10:10 Globalin verkkosivuilta löytyy runsaasti esimerkkejä siitä miten 10:10-kampanjassa mukana olevat yritykset ja organisaatiot ovat vähentäneet päästöjään.

Oslon kaupunki lähti mukaan 10:10-kampanjaan kesällä 2010 ja sai täten kunnian olla ensimmäinen 10:10-kampanjassa mukana oleva pääkaupunki.

Kampanjaan sitoutuminen oli huomattava haaste, koska Oslon kaupunki oli jo tehnyt paljon työtä ympäristöasioiden hyväksi ja edellisvuosien aikana hiilijalanjälki oli saatu alhaiseksi ns. suorien päästöjen osalta kuten lämmitys-, liikenne ja jäteasioissa.

oslo.jpg

Jo ennen 10:10-kampanjaan mukaan lähtemistä Oslo oli nostanut kotitalousjätteiden kierrätys- ja hyödynnysosuuden 94 prosenttiin, fossiilisten polttoaineiden käyttö rakennusten lämmittämisessä oli tasaisesti vähentynyt ja 85% koululaisista kulki kouluun kävellen, pyöräillen tai julkisilla kulkuvälineillä.

10:10-kampanjan tuoma lisähaaste koettiin Oslossa tervetulleeksi, koska se kannusti sopivasti vielä piirun verran kunnianhimoisempaan toimintaan sekä pitämään asiaa esillä ja jakamaan tietoa erilaisista mahdollisuuksista. Oslon kaupunki näki tärkeänä rohkaista omalla esimerkillään yrityksiä ja tavallisia kaupunkilaisia hiilijalanjäljen pienentämiseen.

10 prosentin tavoitteeseensa Oslon kaupunki aikoo päästä vaihtamalla vielä fossiilisilla polttoaineilla lämmitettävien 341 koulun ja muun kunnallisen rakennuksen lämmityksen toimimaan joko kaukolämmöllä, maalämpöpumpuilla tai biopolttoaineilla kuten pelleteillä.

Laskelmien mukaan öljyn vaihtaminen uusiutuviin energialähteisiin leikkaa hieman yli 10% pois Oslon ns. suorista hiilidioksidipäästöistä. Hyödyllisen ja tärkeän toimenpiteen toteuttamisessa on silti haasteensa sekä ajallisesti että rahallisesti. Onneksi vuodelle 2010 oli budjetoitu juuri kyseistä operaatiota varten 26 miljoonaa euroa.

Seuraavaksi Oslon kaupungin suunnitelmissa on vuoteen 2013 mennessä saada toimintaan uusi jätevettä ja biojätettä hyödyntävä voimala, joka tuottaisi biopolttoainetta 250 linja-auton ja jätteenkeräysautojen tarpeeseen.

Pidemmän aikavälin tavoitteena on luopua öljylämmityksestä kokonaan vuoteen 2020 mennessä ja vuoteen 2030 mennessä saada vähennettyä kaikkien kasvihuonepäästöjen määrä puoleen. Oslossa 10:10-kampanja on koettu hyödylliseksi lyhyen aikavälin tavoitteiden hahmottamisessa sekä asukkaiden ja työntekijöiden mukaan innostamisessa. Toiveena on lisäksi, että Oslon esimerkki rohkaisisi mukaan myös muita kaupunkeja.