Facebook Blog Twitter Flickr 10:10 Global

10:10-kampanjan 10 periaatetta

1. 10:10 on vapaaehtoinen päästövähennyskampanja, johon voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt, organisaatiot tai yritykset, jotka sitoutuvat vähentämään omia hiilijalanjälkeään* kymmenellä prosentilla 12 kuukauden aikana.

2. 10:10-kampanja on avoin kaikille. Jokainen henkilö, yritys tai organisaatio voi liittyä siihen.

3. Päästöjen kompensointi tai päästökauppa ei voi missään olosuhteissa olla osa 10:10-sitoumusta. Kampanjan tavoitteena on suora omien päästöjen vähentäminen.

4. Kampanjamme juhlii onnistumisia sen sijaan, että puhuisimme epäonnistumisista. Tällä periaatteella halutaan rohkaista kaikkia liittymään kampanjaan ilman huolta siitä, että mahdollinen epäonnistuminen 10 % tavoitteen saavuttamisessa saisi osakseen kritiikkiä.

5. Kampanjaan osallistuvia tahoja rohkaistaan aktiivisesti levittämään sanaa kampanjasta.

6. Päästövähennyksien tulisi olla mahdollisuuksien mukaan pysyviä.

7. 10:10-kampanjaan voivat halutessaan osallistua muutkin kampanjointia harjoittavat tahot.

8. 10:10-kampanjaa ei saa käyttää henkilökohtaiseen tai jonkin organisaation omaan epäeettiseen voitontavoitteluun.

9. 10:10 on kampanja, jonka tavoitteena on välitön ja vaikuttava hiilijalanjäljen pienentäminen. Kampanjaa ei saa käyttää muiden moraalisten, sosiaalisten tai poliittisten tavoitteiden edistämiseen.

10. Kampanjaan osallistuvat voivat lisätä itse muitakin periaatteita ja toimintaohjeita, mutta ne eivät voi olla ristiriidassa edellä mainittujen periaatteiden kanssa.

*hiilijalanjälki tarkoittaa henkilön, organisaation tai yrityksen tuottamia, yhteenlaskettuja kasvihuonekaasupäästöjä.